Blok foliowy na słupach B100SG

Realizacja polegała na montażu:

– bloku foliowego złożonego z 6 naw o szerokości 10 m i długości 60 m,
dostawianych do wcześniejszej realizacji dziesięciu naw
– podwójnej folii pompowanej Super Cristal o grubości 200 μm
– wietrzników górnych