Blok foliowy w miejscowości Dęba

Realizacja w miejscowości Dęba polegała na:

– montażu bloku foliowego, składającego się z 2 naw o szerokości 9 m i długości 36 m każda
– montażu drzwi o wymiarach 3,2 x 3,0 m
– montażu wietrzników w ścianie szczytowej
– montażu rynny o długości 36 m