Folie Deltatex

Dziś trochę o foliach ogrodniczych firmy Deltatex, którą stosujemy w naszych realizacjach.


Grubość powłoki: 150 mic – 200 mic
Szerokość: 8,5m, 12,0m, 16 m
Gwarancja producenta: 33 miesiące – 45 miesięcy
Przepuszczalność światła: od 70%  do > 92%
Ilość światła wpływa w znaczący sposób na wielkość i jakość plonu. Wysoka przepuszczalność światła przez folię korzystnie wpływa na prawie każdą uprawę.

Rozproszenie światła
Światło słoneczne w tunelu może być bezpośrednie lub rozproszone. Rozproszenie światła w dyfuzyjnych foliach pozytywnie wpływa na uprawę, zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim, gdy jest dużo bezpośredniego, silnego światła. Rozproszenie redukuje ilość miejsc zacienionych, zapewniając równomierne nasłonecznienie, pozwalając na dotarcie śiatła także do dolnych części roślin.

Efekt antykondensacyjny:
Krople wody tworzące się na wewnętrznej stronie foli spowodowane kondensacją pary wodnej mają negatywny wpływ na jakość oraz wysokość plonu, redukując przepuszczalność światła o 15-30% oraz zwiększając podatność uprawy na niektóre choroby. Folie w wersji antykondensacyjnej zawierają specjalne dodatki eliminując krople i tworzące zamiast nich ciągła cienką warstwę wody spływającą w dół foli.
Folie antykondensacyjne użyte właściwie mają następujące zalety:
– więcej światła w obiekcie
– wyższy plon
– wcześniejszy zbiór
– wyższa jakość i wartość uprawy
– zmniejszona podatność na choroby
– zmniejszone zapotrzebowanie na środki chemiczne

Efekt termiczny:
Oferujemy specjalne trójwarstwowe folie z dodatkiem EVA oraz uszlachetniaczy odbijających promieniowanie podczerwone, redukując straty ciepła w nocy. Zalety foli z efektem termicznym:
– zabezpieczenie przed przymrozkami
– wolniejszy spadek temperatury
– wyższa temperatura średnionocna
– redukcja kosztów ogrzewania
– wyższy plon – wcześniejszy zbiór
– wyższa jakość uprawy

>>> Katalog Folie ogrodnicze  >>>