Jak pielęgnować glebę w tunelu foliowym?

podkreslenie

PRAKTYCZNE PORADY DLA OGRODNICTWA

Każdy kto zetknął się z ogrodnictwem wie, że odpowiednio zadbana gleba przyniesie olbrzymie korzyści. Jeśli w podłożu roślina znajdzie dla siebie wystarczającą ilość składników pokarmowych, wody i powietrza, będzie silna. Zapewni to optymalny plon, a także przyczyni się do zwiększenia odporności rośliny na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych, szkodników i patogenów.

W tunelu foliowym również nie można zapomnieć o zapewnieniu odpowiedniego podłoża dla roślin. Poniżej przedstawiamy kilka prostych zasad dotyczących pielęgnacji gleby w tunelu foliowym.

STRUKTURA GLEBY

Należy pamiętać o prawidłowej strukturze gleby. Najlepsza dla roślin jest struktura gruzełkowata, zapewnia ona prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, a także optymalne wykorzystanie nawozów. Jeśli gleba, którą dysponujemy wykazuje inną strukturę (gleby ciężkie, lekkie) powinno się ją poprawić, poprzez wprowadzenie substancji organicznej. Najczęściej do tego celu wykorzystywany jest obornik, ale aby uległ częściowemu zmineralizowaniu należy go wprowadzać do tunelu już jesienią. Można też skorzystać z bogatej oferty gotowych preparatów humusowych. Jeśli gleba jest zbyt ciężka, rośliny można posadzić do uformowanych z ziemi wałów. Zabieg ten zapewni szybsze ogrzewanie się gleby oraz zapobiegnie jej zaskorupowaniu.

ODKAŻANIE GLEBY

Gleba zainfekowana przez różne czynniki chorobotwórcze spowoduje pogorszenie w znacznym stopniu wzrostu i plonowania roślin. Aby temu zapobiec należy uprawiać rośliny szczepione (znacznie zwiększa koszty produkcji), albo odkazić glebę. Odkażanie gleby przeprowadza się, kiedy temperatura na zewnątrz jest dodatnia (jesienią lub wczesną wiosną). Preparaty odkażające powinny być bardzo dokładnie wymieszane z glebą, do głębokości co najmniej 20 cm. Następnie należy zwilżyć podłoże i przykryć je folią ogrodniczą od dwóch do trzech tygodni. Podczas tego okresu nie powinno się wchodzić do tunelu, ponieważ ulatniają się wtedy substancje toksyczne. Aby być pewnym, że w glebie nie pozostał preparat odkażający, który mógłby niekorzystnie wpłynąć na rozwój uprawianych roślin, można przeprowadzić tzw. test rzeżuchowy (jeśli rośliny normalnie wykiełkują i nie wykazują żadnych oznak chorobowych, można rozpocząć uprawę). Po zabiegu odkażania gleby należy zatroszczyć się o jej mikroflorę, poprzez wprowadzenie pożytecznych mikroorganizmów.

ANALIZA GLEBY

Oczywiście przed rozpoczęciem produkcji w tunelu foliowym niezbędne jest przeprowadzenie analizy gleby. W oparciu o wyniki, należy ustalić odpowiednie dawki nawozów, tak aby zapewnić składniki pokarmowe na optymalnym poziomie. Aby roślina mogła pobrać wszystkie makro- i mikroelementy należy zapewnić odpowiednie pH gleby (zakres 6- 6,5 pH). Jeśli gleba wykazuje niższe pH należy ją odkwasić (kreda, dolomit), jeśli wyższe – zakwasić (nawozy siarczanowe, amonowe).

TEMPERATURA I NAWODNIENIE GLEBY

Aby podnieść temperaturę gleby, a także zapobiec zachwaszczaniu można wyściółkować glebę czarną folią. Zabieg ten spowoduje szybszy rozwój systemu korzeniowego, co przyczyni się do wcześniejszego terminu zbioru.

Warto pamiętać, iż na klimat tunelu foliowego składa się zarówno temperatura, jak i wilgotność wewnątrz obiektu. Należy zadbać o odpowiedni stopień nawodnienia gleby, jak i rosnących w niej upraw. Idealnym rozwiązaniem, posiadającym system kontroli są ramiona zraszające. Ramiona do nawadniania mogą być montowane zarówno w tunelu foliowym, ale także w szklarniach. System zraszania zapewnia precyzyjne nawodnienie gleby i upraw.

podkreslenie

Więcej o ramionach zraszających firmy Farmer przeczytasz tutaj:

Ramiona zraszające