Niezastąpiona analiza gleby

Aby cieszyć się obfitym i zdrowym, nieprzenawożonym plonem konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnej analizy gleby. Dzięki temu badaniu ogrodnik wie, jaki skład ma jego gleba oraz jakie nawożenie należy zastosować.

Niezastąpiona analiza gleby / Źródło: gios.gov.pl

Źródło: gios.gov.pl

Tylko po przeprowadzeniu dokładnych badań laboratoryjnych możemy mieć pewność jaki jest skład gleby w naszym ogrodzie. Prawidłowe nawożenie jest niezwykle ważne jeśli chcemy produkować zdrową żywność. Nadmiar składników pokarmowych, szczególnie azotu jest bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia. Pamiętajmy, że nawozami organicznymi również możemy doprowadzić do przenawożenia gleby.

Odpowiednie dawkowanie nawozów przynosi również korzyści ekonomiczne – nie wydajemy pieniędzy na składniki pokarmowe, których nie brakuje w glebie.
Ogrodnicy podczas nawożenia często kierują się wymaganiami pokarmowymi danej rośliny. Zapominają jednak o glebie, w której przecież znajduje się dużo różnych składników odżywczych. Tylko podczas uprawy na podłożach inertnych możemy wyeliminować badanie zasobności gleby.

Aby analiza gleby odzwierciedlała faktyczny jej stan, należy najpierw prawidłowo pobrać próby glebowe. Okazuje się, że większość błędnych wyników analizy spowodowanych jest niepoprawnym pobraniem gleby przez ogrodnika.

Jak prawidłowo przygotować takie próby?

Najlepszą porą na badanie gleby jest okres między zbiorami – od późnej jesieni do wczesnej wiosny, przed nawożeniem poprzedzającym pierwszy siew lub sadzenie roślin, na próbę ogólną pobraną z 1 ha składa się 15-25 prób jednostkowych, próby glebowe pobiera się z górnej, 20-centymetrowej warstwy próchnicznej, najlepiej przy użyciu specjalnej laski glebowej, jedna próba ogólna może być reprezentatywna tylko dla obszaru o podobnym rodzaju gleby, ukształtowaniu i po przeprowadzeniu takich samych zabiegów agrotechnicznych, próby jednostkowe należy pobierać równomiernie z całego obszaru, nie można chodzić równolegle do kierunku wykonywanych prac agrotechnicznych, prób nie można pobierać w okresach suszy oraz obfitych opadów, z nietypowych miejsc czy brzegów pola, próby jednostkowe należy dokładnie wymieszać w czystym naczyniu i wsypać ok. 50 dag do plastikowego worka, glebę należy przenieść jak najszybciej do laboratorium w stanie naturalnej wilgotności, w razie konieczności można przechować ją w chłodnej temperaturze, na opakowaniu należy umieścić jakie badania mają zostać przeprowadzone i jakie rośliny zamierzamy uprawiać.

Podstawowa analiza gleby obejmuje badanie pH, zawartości wapnia, fosforu i potasu. Laboratorium wystawia także informacje na temat zapotrzebowania gleby na poszczególne składniki pokarmowe.

Jeśli chcemy prowadzić ekologiczną uprawę roślin, warto dowiedzieć się jaki jest stan biologiczny gleby. W tym celu należy zlecić wyspecjalizowanemu laboratorium przeprowadzenie badań dotyczących obecności i liczebności organizmów glebowych oraz jakości próchnicy. Poprośmy również o przyjazne środowisku zalecenia nawozowe.

Źródło: innovativeagronomics.com