Ciennik dla szkółki drzewek na lubelszczyźnie

Realizacja polegała na montażu:

– ciennika z tkaniny cieniującej Bonar
– sytemu nawodnienia składającego się ze zraszaczy oraz belki nawadniającej