Trzynawowy blok foliowy na słupach

Szczegóły realizacji: