Tunel foliowy w gospodarstwie szkółkarskim w okolicy Tarnowa

Szczegóły realizacji: