Tunel foliowy w Koszalinie

Realizacja w Koszalinie polegała na:

– montażu tunelu foliowego o szerokości 5 m i długości 8 m
– wymianie folii na istniejącym tunelu o szerokości 7 m i długości 30 m.