Uszkodzenia mrozowe…

W tym roku zima była niezwykle sroga dla naszych zielonych sąsiadów. Temperatura dochodziła nawet do -30°C przy całkowitym braku pokrywy śnieżnej. Takie warunki pogodowe spowodowały wystąpienie wielu uszkodzeń mrozowych na roślinach.

Najniebezpieczniejszym uszkodzeniem mrozowym jest przemarznięcie korzeni – co nieodwracalnie skutkuje śmiercią całej rośliny.

Takie sytuacje dotyczą głównie roślin, które nie wykazują całkowitej mrozoodporności w warunkach Polski. Centra ogrodnicze oferują nam wiele roślin – ciekawostek, które mogą przetrwać tylko łagodne zimy. Kiedy przyjdzie bardzo duży mróz, nie mają one najmniejszych szans na przeżycie. Dlatego też będąc na wiosennych zakupach należy wybierać rośliny bardzo rozsądnie, czytać dokładnie etykiety z informacjami o mrozoodporności oraz producencie (często rośliny pochodzące z Europy Zachodniej np.Holandii nie wykazują pełnej mrozoodporności).

Na przemarznięcie korzeni narażone są również rośliny pojemnikowe uprawione na balkonach czy tarasach. Tutaj szczególnie istotny jest wybór roślin o najwyższej mrozoodporności oraz bardzo dobre zabezpieczenie rośliny. Alternatywą w takim wypadku jest uprawa tylko roślin jednorocznych.

Niebezpiecznym uszkodzeniem są również pęknięcia mrozowe występujące na pniach. Spowodowane są one gwałtownym spadkiem temperatury. W procesie zarastanie pęknięcia tkanką przyranną powstają listwy mrozowe.

pęknięcie mrozowe

Źródło: http://www.e-ogrody.pl/Ogrody/51,113393,2392626.html?i=1

Bardzo groźne dla roślin ozdobnych z kwiatów oraz roślin sadowniczych jest przemarznięcie pąków kwiatowych. W wyniku tego rośliny nie kwitną, a w konsekwencji nie dają owoców.

Dla roślin wcześnie kwitnących np. gruszy, czereśni niebezpieczne są także przymrozki wiosenne. Rozwinięte kwiaty mogą przetrwać spadek temperatury do ok. -2°C, poniżej tego poziomu kwiaty ulegają zniszczeniu, co również prowadzi do braku owocowania.

przymrozki wiosenne

źródło: http://www.sadownictwo.com.pl/13774__Wstepna-ocena-szkod-mrozowych-i-przymrozkowych-w-uprawach-sadowniczych-na-dzien-12-maja-2011-roku

Rośliny zimozielone narażone są dodatkowo na przemarzanie liści. Jeśli tylko pędy nie przemarzły, roślina jest się w stanie zregenerować. Zrzuca zbrązowiałe listowie, a a jego miejsce pojawia się na wiosnę nowe.

szkółkarstwo

źródło: http://www.szkolkarstwo.pl/article.php?id=674