Komputery klimatyczne i sterowniki

KOMPUTER KLIMATYCZNY W WERSJI KKD

STACJA KLIMATYCZNA (pogodowa)

Komputery współpracują ze stacją klimatyczną i czujnikami wewnętrznymi. Na stacji mierzone są: siła i kierunek wiatru, obecność opadów deszczu, temperatura zewnętrzna, pora dnia (czujnik automatycznie określa dzień i noc bez potrzeby ustawiania zegara astronomicznego).
Wewnątrz mierzone są: temperatura powietrza, wilgotność oraz temperatura wody grzewczej.

KOMPUTER KLIMATYCZNY W WERSJI KKM


– sterowanie temperaturą
– sterowanie wilgotnością
– sterowanie ogrzewaniem (włącz/wyłącz pompę)
– sterowanie wentylatorem do nadmuchu folii zewnętrzny alarm w przypadku zagrożenia warunków upraw.

STEROWNIK CZASOWY DO POMPOWANIA FOLII

Do utrzymywania właściwego ciśnienia w pokryciu z folii pompowanej niezbędne jest zastosowanie sterownika.

STEROWNIK OBSŁUGI CIENIÓWEK

Sterownik cieniówek pozwala na ręczne lub automatyczne zasłanianie upraw przed nadmiernym nasłonecznieniem. Cieniówki spełniają również rolę izolacyjną celem zwiększenia energooszczędności w obiektach. Sterownik korzysta z czujnika temperatury, światła lub z programowanego zegara.

STEROWNIK CIŚNIENIOWY DO POMPOWANIA FOLII

Sterownik ciśnieniowy służy do utrzymywania stałego ciśnienia między foliami pokrycia obiektu niezależnie od warunków zewnętrznych, stanu szczelności instalacji oraz powłoki foliowej.