Tunel foliowy T090 koło Rybnika

Realizacja polegała na:

– montażu tunelu wolnostojącego T090 o szerokości 9 m i długości 32 m
– montażu 2 szt. drzwi 2,5 x 2,5 m
– montażu wietrznika górnego